TGA 42  • Jakarta Creative Center – Putri Nadyatama Imbrian

  • Acceso Office – Muhammad Rafi Naufal

  • APTIMIZENT – Dwikie Ageng Sanyata

  • Brayat Jara – Raden Nindya Rachmawati Brata